تماس با ما :32238308_034        email:info@barnameh.kermancity.ir

گزارش عملکرد حوزه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری کرمان

"واحد طرح و برنامه"

1-     جمع آوری و تحلیل عملکرد و تدوین برنامه پنجساله اول و ارائه به مسئولان ذیربط جهت استفاده در تهیه برنامه پنجساله دوم

2-     تشکیل کارگروه تهیه و تدوین برنامه پنجساله دوم شهرداری(95-91) و برگزاری جلسات مختلف

3-     برنامه ریزی ، پیگیری و اقدامات لازم و تدوین دستورالعمل چگونگی تهیه برنامه پنجساله دوم شهرداری و تهیه فرمهای مربوطه و ابلاغ آن به واحدهای سازمانی و اجرایی

4-     جمع بندی و تفکیک پروژه ها بر اساس برنامه ها و طرحهای تعریف شده

5-     تهیه و تدوین پیشنهاد طرحها و پروژه های پیشنهادی شهرداری جهت تصویب در دور اول ، دوم ، سوم و چهارم سفر هیأت محترم دولت به استان کرمان

6-     پیگیری مصوبات دور اول ،  دوم و سوم سفر هیأت محترم  و پیگیری بمنظور جذب اعتبارات تخصیص داده شده

7-     پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های درازمدت و میان مدت شهرداری

8-     در زمینه تدوین سند توسعه و برنامه عملیاتی پنجم استان اقدامات زیر صورت گرفته است :

-بررسی وضع موجود بخشهای اقتصادی – اجتماعی شهرداری

-تحلیل وضع موجود و تبیین گرایشات و روندهای حاکم بر توسعه هر بخش

-اصلی ترین قابلیتهای توسعه شهر

-عمده ترین تنگناها و محدودیتهای توسعه شهر

-تدوین راهبردهای توسعه شهر

-ارائه اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهر

9-     تهیه و تنظیم آیین نامه پایگاه اینترنتی شهرداری و ابلاغ آن توسط شهردار محترم

10-  برنامه ریزی و تهیه نقشه و پیگیری ایجاد پایگاه اینترنتی جدید و یکپارچه شهرداری کرمان با توان خدمت رسانی به شهروندان

11-  توجیه و آموزش رابطین و مسئولین زیرسایتهای مربوطه به واحدهای مختلف شهرداری

12-  راه اندازی و تهیه و بارگذاری مطالب و مدیریت پایگاه اینترنتی شهرداری کرمان با آدرس kermancity.kr.ir و 26 زیرسایت واحدهای مختلف شهرداری کرمان

13-  الکترونیکی نمودن خدمات شهرداری از جمله پرداخت عوارض خودرو،نوسازی و نظام جامع پیشنهادات بمنظور خدمات رسانی سریع و آسان به شهروندان

14-  اجرای دو مرحله طرح آموزش رایگان شهروند الکترونیک و ثبت نام 50000 نفر از مردم شهر کرمان و تحویل 15000 بسته آموزشی به متقاضیان

15-  شرکت در دومین نمایشگاه جامع مدبریت شهری بمنظور ارائه دستاوردهای شهرداری و معرفی شهر کرمان

16-  برنامه ریزی ، پیگیری و اقدامات لازم بمنظور یکپارچه سازی سیستم جامع آمار و اطلاعات در شهرداری

17-  خرید نرم افزار جامع آمار و اطلاعات

18-  برگزاری جلسات مختلف با واحدهای مختلف شهرداری بمنظور شناسایی و تعریف اقلام آماری و شاخصهای مورد نظر در هر بخش

19-  پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص تولید زیرساختهای ICT (سخت افزارها،نرم افزارها،شبکه های رایانه ای،فیبرنوری،دیتا سنتر و...

 

"واحد آموزش و پژوهش"

1-     برگزاری 25950 ساعت کلاس ویژه مدیران و کارشناسان

2-     آموزش 285 نفر از کارگران جهت دوره ایمنی و بهداشت کار

3-     برگزاری 8550 ساعت دوره های آموزشی ویژه کارگران

4-     برگزاری 240 ساعت دوره آموزشی در سمینارها برای 30 نفر

5-     برگزاری 600 ساعت دوره آموزشی خارج از استان برای 35 نفر

"واحد سرمایه گذاری"

6-     تهیه فرآیند و تعین مراحل جذب سرمایه گذاری و چگونگی تسهیل امور سرمایه گذاری و تصویب آن توسط شهردار محترم و نمایندگان امور سرمایه گذاری شورای شهر بررسی لازم در نیمه دوم سال 86  با برگزاری جلسات مختلف انجام پذیرفت و در تاریخ 14/11/86 سیکل مراحل جذب سرمایه گذاری به تصویب رسید و مجوز در نیمه دوم 87 مورد بازنگری و اصلاحات جزئی قرار گرفت .

7-     شناسایی و باز تعریف تعداد 83 پروژه اقتصادی شهرداری قابل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ارائه در مجامع همایشها و رسانه ها  که شناسایی پروژه ها در طول 2 سال گذشته و با معرفی سرمایه گذاران یا سازمانها و مناطق مختلف شهرداری به معاونت برنامه ریزی صورت گرفته و باز تعریف پروژه ها هر 6 ماه یک بار .

8-     تهیه CD و بروشور و کتابچه توضیحات طرحهای قابل سرمایه گذاری شهرداری جهت ارائه به سرمایه گذاران در دوره های مختلف .

9-     انتشار 11 مرحله آگهی فراخوان اجرای طرحهای سرمایه گذاری

10-  حضور در نمایشگاههای شهرداریهای استان سال 85  و همایش  سرمایه گذاری کیش در سال 86 ، 87 ، 88 و همچنین حضور در نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان کرمان در سال 87

11-  مذاکره با 82 گروه سرمایه گذار و ارائه طرحهای قابل سرمایه گذاری شهرداری به طور متوسط از تاریخ شروع به کار امور سرمایه گذاری از آبانماه 85 هر ماه با 2 گروه مذاکره شروع شده است .

12-  مذاکره و جذب 10گروه سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های شهرداری ( شرکت نمایشگاههای جنوب شرق – تکمیل و بهره برداری جایگاه CNG – ساخت پایانه مسافربری آدینه – ساخت مجموعه وکیل – احداث پارکینگ فتحعلیشاهی – پروژه گلستان یک در بلوار جمهوری – پروژه گلستان دو خیابان امام جمعه – بازسازی رستوران جنگل قائم – بهسازی آلاچیقهای پارک مطهری -  احداث پل های عابر پیاده  )

13-  مذاکره و جذب 10گروه سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های شهرداری ( شرکت نمایشگاههای جنوب شرق – تکمیل و بهره برداری جایگاه CNG – ساخت پایانه مسافربری آدینه – ساخت مجموعه وکیل – احداث پارکینگ فتحعلیشاهی – پروژه گلستان یک در بلوار جمهوری – پروژه گلستان دو خیابان امام جمعه – بازسازی رستوران جنگل قائم – بهسازی آلاچیقهای پارک مطهری -  احداث پل های عابر پیاده  )

14-  برگزاری 10جلسه شورای تصویب طرحهای سرمایه گذاری با حضور شهردار محترم و نمایندگان محترم شورای شهر در امور سرمایه گذاری

15-  برگزاری 10جلسه شورای تصویب طرحهای سرمایه گذاری با حضور شهردار محترم و نمایندگان محترم شورای شهر در امور سرمایه گذاری

16-  برگزاری قریب 44 جلسه کمیسیون معماری جهت بررسی طرحهای ارائه شده سرمایه گذاران به طور متوسط قریب یک جلسه در ماه با حضور طراحان و نمایندگان سرمایه گذاران

17-  تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها وبرگزاری  جلسه کمیسیون حقوقی با نمایندگان سرمایه گذاران  و معاونین شهردار جهت بررسی قراردادهای سرمایه گذاری بعد از توافق با سرمایه گذاران و بستن تفاهم نامه و طی مراحل مختلف سرمایه گذاری

18-  برگزاری 10جلسه شورای تصویب طرحهای سرمایه گذاری با حضور شهردار محترم و نمایندگان محترم شورای شهر در امور سرمایه گذاری

19-  برگزاری 12 جلسه جهت مشخص شدن وضعیت متره و مسائل فنی پروژه های توافق شده و آماده عقد قرارداد .

20-  هماهنگی با ادارات و سازمانهای مختلف خارج از شهرداری  مانند ( مسکن و شهرسازی ، استانداری ، میراث فرهنگی و .... ) جهت تسهیل امورات سرمایه گذاری به طور مکرر بر اساس نیاز سرمایه گذار جهت تسریع در امور

21-  بازدید از پروژه های در دست اجرای سرمایه گذاران و بررسی مشکلات اجرایی پروژه ها تقریباً هر 3 ماه یک بار از پروژه های در دست اقدام

22-  نظارت بر پیش فروش واحدهای حاصل سرمایه گذاری و تنظیم صورتجلسات مربوطه .

23-  تهیه و تنظیم 16 تفاهم نامه با سرمایه گذاران برای طرحهای مختلف شهرداری

24-  تهیه و تنظیم 11  قرارداد جهت شروع به کار جهت پروژه های جذب شده

25-  تنظیم قریب 130 صورتجلسه جهت پیشبرد و رفع موانع و تسریع و تسهیل مراحل جذب سرمایه گذاری و شروع مراحل اجرایی پروژه ها

26-  تشکیل پرونده و مستندات و تهیه بانک اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری شهرداری

آخرین اخبار

  • 1
  • 2
یکشنبه, 10 مرداد 1400 03:17
معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار کرمان خبر داد:برنامه‌ریزی جهت ایجاد منابع درآمدی...
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 17:57
در هفتۀ چهل‌ویکم پویش «افتتاح» شهرداری کرمان؛   سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه...
یکشنبه, 24 اسفند 1399 04:11
با حکم شهردار کرمان؛«غلامرضا رجایی»، «مشاور شهردار در امور عمرانی» شد   با حکم...
یکشنبه, 24 اسفند 1399 04:06
با حکم شهردار کرمان؛«علی سعیدی» سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان...
شنبه, 16 اسفند 1399 04:05
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان خبر داد:آغاز برنامۀ راهبردی 15 سالۀ...
چهارشنبه, 06 اسفند 1399 07:42
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان بیان کرد:شفاف‌سازی نحوۀ تخصیص بودجۀ شهرداری...
چهارشنبه, 29 بهمن 1399 04:36
معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ سرمایۀ انسانی شهردار کرمان خبر داد:تشکیل شورای عالی پژوهش در...
پنج شنبه, 16 بهمن 1399 07:19
به‌صورت آنلاین؛آیین افتتاحیۀ همایش آموزش و پژوهش شهرداری‌های استان برگزار شد صبح امروز همایش...
پنج شنبه, 25 دی 1399 04:03
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان بیان کرد:برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دو...
یکشنبه, 23 آذر 1399 07:18
در راستای تسهیل امور ارباب‌رجوع انجام می‌شود؛ ارایۀ خدمات به‌صورت مجازی در شهرداری‌های مناطق...
یکشنبه, 23 آذر 1399 07:01
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری کرمان: تحقق شهرداری الکترونیک پیش‌نیاز رسیدن به شهر الکترونیک است...
یکشنبه, 23 آذر 1399 06:25
همزمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛ هیچ خللی در ارایه خدمات شهرداری کرمان پیش نیامده...

معرفی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی